CONTACTS

Danylo Teslenko
Founder & President
Mikhail Kharkovskiy
Founder & CEO
Bogdan Nesvit
Founder & COO
Konstantin Karpina
Manager
Arseniy Trynozhenko
Team Coach/Analytics